Konferencja FRSE „Szkoła Przyszłości” - Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Aktualności

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

W miniony wtorek oraz środę nasz nauczyciel filozofii i etyki, pan Ignacy Szczeniowski brał udział w konferencji „Szkoła Przyszłości: Aktywne uczestnictwo – Debata – Wspólne działanie”, organizowanej w Olsztynie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, w trakcie której szkolił siebie i innych w obszarze innowacji w edukacji obywatelskiej i demokratycznej.

Sympozjum dotyczyło nie tylko teoretycznej refleksji nad inicjatywami w środowisku szkolnym i lokalnym, ale także praktycznych form demokratyzacji życia szkolnego i rozwijania kompetencji społecznych.

W trakcie konferencji pan Szczeniowski poprowadził warsztat „Walka na argumenty, czyli słów kilka o kulturze dyskutowania i debatowania” w oparciu o doświadczenia naszej szkoły w dialogu i współpracy z partnerami w programach Erasmus+ oraz aktywności debatanckiej uczniów liceum w ramach koła debatanckiego, występów w Warszawskiej Lidze Debatanckiej i turniejach ogólnopolskich.

Zobacz inne artykuły

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Adres: ul. Polinezyjska 10 A, Dzielnica Ursynów, 02-777 Warszawa
Kontakt: +48 (22) 649 12 00; +48 798 845 768 sekretariatlo@zsosto.pl
Godziny pracy sekretariatu: 7:00-15:00