Konkurs na radnego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w ramach wyborów uzupełniających - Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Aktualności

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

poniżej przedstawiamy informację dotyczącą konkursu na radnego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w ramach wyborów uzupełniających. Zachęcamy do zapoznania się.

 

 

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego wybranego spośród mieszkańców oraz na podstawie §4 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, będącego załącznikiem do uchwały nr V/30/2019 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz nadania jej statutu, ogłasza się:

 

Konkurs na radnego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy w ramach wyborów uzupełniających

 

Do konkursu mogą zgłaszać się uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych:

 

  1. zamieszkujący na terenie Dzielnicy Ursynów i nie uczący się w szkołach prowadzonych przez m.st. Warszawa, które położone są na terenie Dzielnicy Ursynów (szkoły publiczne na terenie dzielnicy Ursynów)

lub

  1. niezamieszkujący na terenie dzielnicy Ursynów ale uczący się w szkołach położonych na terenie Dzielnicy Ursynów, których nie prowadzi m.st. Warszawa (placówki niepubliczne).

Zgłoszenie kandydatury do konkursu, odbywa się poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego według załączonego wzoru na adres:

 

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61

do dnia 22 września 2023 r.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie wraz z dopiskiem „Konkurs na radnego MRDU”.

 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do konkursu jest podpisanie wszystkich oświadczeń
o wyrażeniu zgody zawartych w załączonym formularzu przez:

1)  rodziców/opiekunów prawnych w przypadku kandydata niepełnoletniego;

2)  kandydata, jeżeli jest pełnoletni.

 

Kandydaci, którzy spełnią powyższe warunki oraz złożą wymagane dokumenty w terminie zostaną powiadomieni o dacie posiedzenia komisji konkursowej, podczas której będą mieli możliwość zaprezentowania swojej kandydatury.

 

 

Załączniki:

  1. Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Harmonogram przeprowadzenia wyborów do MRDU – Uchwała nr 1857/2023 Zarządu dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z 31 sierpnia 2023 r.

Zobacz inne artykuły

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Adres: ul. Polinezyjska 10 A, Dzielnica Ursynów, 02-777 Warszawa
Kontakt: +48 (22) 649 12 00; +48 798 845 768 sekretariatlo@zsosto.pl
Godziny pracy sekretariatu: 7:00-15:00