Opłaty - Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Opłaty

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO
Czesne płatne jest przez 11 miesięcy do 5 dnia każdego miesiąca.
 
Miesięczne czesne w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 1350 zł.

Dane do przelewu:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO,
02-777 Warszawa, ul. Polinezyjska 10a
Numer konta: 68 1020 1169 0000 8402 0287 6845

 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Adres: ul. Polinezyjska 10 A, Dzielnica Ursynów, 02-777 Warszawa
Kontakt: +48 (22) 649 12 00; +48 798 845 768 sekretariatlo@zsosto.pl
Godziny pracy sekretariatu: 8:00-16:00