Projekty międzynarodowe - Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Projekty międzynarodowe

ERASMUS+

W latach 2018-2020 jedenastu nauczycieli naszego Zespołu Szkół realizuje Europejski Plan Rozwoju Szkoły w ramach dofinansowanego przez Komisję Europejską projektu Erasmus+ Akcja 1 „Kreatywne metody edukacyjne i współpraca międzynarodowa stymulacją wszechstronnego rozwoju uczniów”. Biorą oni udział w kursach w renomowanych szkołach europejskich, a zdobytą wiedzę i doświadczenie przenoszą na grunt naszej szkoły.

W naszej pracy skupiamy się na zwiększeniu efektywności nauczania kompetencji kluczowych, rozwijaniu kreatywności, krytycznego myślenia, kompetencji językowych i komunikacyjnych uczniów oraz ich świadomości międzykulturowej. Wprowadzamy na szerszą skalę nowe technologie i zajęcia poza murami szkoły. Udoskonalamy strategie pedagogiczne służące rozwojowi zdolności emocjonalnych i społecznych naszych uczniów.

Relacje, obserwacje i polecane przez nas materiały można obejrzeć w dwóch miejscach:
– na projektowej stronie „Erasmus+ ZSO Nr 1 STO” – https://zso1sto.weebly.com
– na Facebook-u „Erasmus+ w Ursynowskiej Jedynce”.

                                                                                                     Grupa Erasmus+

FEEL – Future Empowered European LeadersProjekt Erasmus+ Współpracy Szkół realizujemy w latach 2020 – 2022. Pracują w nim chętni uczniowie naszego liceum i klas 6-8.
Zaplanowane są zadania do wykonania w domu, na lekcjach różnych przedmiotów i w czasie zajęć dodatkowych.
Do zespołu nauczycieli uczestniczących w tym projekcie należy 9 osób.
Przewidziana jest praca online w ramach ściśle związanego z Erasmusem+ projektu eTwinning.
Koordynujemy prace szkół z: Malty (Birkirkara), Portugalii (Braganca), Hiszpanii (Madryt), Finlandii (Bennas) i Francji (Mortagne du Nord).
Od jesieni 2021 roku zorganizujemy spotkania we wszystkich krajach partnerskich.


 

Ogólny plan projektu
1/ Poznawanie przeszłości. Badanie dziedzictwa historycznego. Zrozumienie różnorodności Europy.
2/ Obserwacja teraźniejszości Europy na tle jej przeszłości. Budowanie modelu Europejczyka znającego przeszłość, jej konsekwencje w teraźniejszości i odpowiedzialnego za przyszłość naszego kontynentu.
3/ Wyodrębnienie priorytetów, którymi powinni się zająć młodzi ludzie, aby Europa była dobrym miejscem do życia. Poszukiwanie rozwiązań wybranych problemów.
4/ Ustalenie wspólnych rozwiązań prowadzących do rozwoju Europy oraz przedstawienie ich w Brukseli w wybranej instytucji UE.

 Regulamin udziału w projekcie Erasmus+ - plik do pobrania

 

ETWINNING

 Szeroko rozwijamy współpracę międzynarodową w ramach eTwinning. To międzynarodowa społeczność gromadząca szkoły z całej Europy, które wykorzystując media elektroniczne działają wspólnie. Poszerza to zakres możliwości pedagogicznych oferowanych uczniom i nauczycielom, dobrze motywuje do nauki, pracy zespołowej, uczy tolerancji i otwiera na Europę. Nasz Zespół Szkół zrealizował ponad 40 projektów tego typu. Otrzymaliśmy nagrody oraz narodowe i europejskie odznaki jakości.

 

 

    Nasza szkoła otrzymała prestiżową odznakę “Szkoła eTwinning 2020-2021”
Jest to międzynarodowy wyraz uznania za pracę i zaangażowanie grupy nauczycieli w projekty eTwinning. Stajemy się w ten sposób członkiem elitarnej, europejskiej sieci wiodących szkół eTwinning, które stanowią inspirację dla innych poprzez dzielenie się wiedzą w zakresie e-bezpieczeństwa, innowacyjnego i kreatywnego podejścia do nauczania oraz promowania ustawicznego rozwoju zawodowego kadry.

Proces zdobywania odznaki był 2-etapowy i wymagał wykazania, że realizujemy projekty zasługujące na Krajowe Odznaki Jakości, dbamy o odpowiedzialne korzystanie z Internetu, nauczyciele ściśle współpracują ze sobą w ramach eTwinning, uczniowie w różnym wieku biorą udział w projektach tego typu, a eTwinning i współpraca międzynarodowa jest wpisana w strategiczny plan rozwoju szkoły.

W kategorii projektów eTwinning przeznaczonych dla uczniów w wieku 11-15 lat zajęliśmy 3 miejsce w Polsce. Dnia 1 czerwca 2021 roku, podczas uroczystej gali uczniowie i koordynatorka otrzymali dyplomy i nagrody.  Krótką relację z gali można zobaczyć tutaj. Pełną relację z tego wydarzenia można obejrzeć klikając w link.
 
Projekt WISE WORDS został nagrodzony także w Portugalii. Podsumowanie tego projektu można zobaczyć klikając tutaj

  

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie pracowali w projekcie „WiseWords”.

 Naszymi partnerami były szkoły z Portugalii, Grecji, Niemiec, Chorwacji i Turcji.

Celem projektu była nauka dobrej dyskusji, dobierania argumentów, szukania kreatywnych rozwiązań. Uczniowie poznawali słynne wypowiedzi, analizowali ich treść i strukturę. Mieliśmy ćwiczenia praktyczne w formie debat (także on-line) oraz uczyliśmy się konstruowania logicznego wystąpienia i metod zainteresowania słuchaczy. Większość prac toczyła się w języku angielskim, odbyły się spotkania z rówieśnikami ze szkół partnerskich za pomocą Skype.
Oto spotkanie z Portugalczykami: kliknij tutaj 
Projektowy Twin Space: kliknij tutaj 
Debaty online: kliknij tutaj

 

Anna Tobiacelli i Ignacy Szczeniowski

W projektach eTwinning można zacząć pracować w każdym momencie. Satysfakcja gwarantowana.

 

Praca naszych uczniów i nauczycieli zasłużyła na nagrodę, "Wise Words" znalazł się na liście laureatów wśród najlepszych międzynarodowych projektów eTwinning zrealizowanych z udziałem polskich nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021.

 

 

 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Adres: ul. Polinezyjska 10 A, Dzielnica Ursynów, 02-777 Warszawa
Kontakt: +48 (22) 649 12 00; +48 798 845 768 sekretariatlo@zsosto.pl
Godziny pracy sekretariatu: 7:00-15:00