Projekty międzynarodowe - Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Projekty międzynarodowe

ERASMUS+

W latach 2018-2020 jedenastu nauczycieli naszego Zespołu Szkół realizuje Europejski Plan Rozwoju Szkoły w ramach dofinansowanego przez Komisję Europejską projektu Erasmus+ Akcja 1 „Kreatywne metody edukacyjne i współpraca międzynarodowa stymulacją wszechstronnego rozwoju uczniów”. Biorą oni udział w kursach w renomowanych szkołach europejskich, a zdobytą wiedzę i doświadczenie przenoszą na grunt naszej szkoły.

W naszej pracy skupiamy się na zwiększeniu efektywności nauczania kompetencji kluczowych, rozwijaniu kreatywności, krytycznego myślenia, kompetencji językowych i komunikacyjnych uczniów oraz ich świadomości międzykulturowej. Wprowadzamy ,na szerszą skalę nowe technologie i zajęcia poza murami szkoły. Udoskonalamy strategie pedagogiczne służące rozwojowi zdolności emocjonalnych i społecznych naszych uczniów.

Relacje, obserwacje i polecane przez nas materiały można obejrzeć w dwóch miejscach:
– na projektowej stronie „Erasmus+ ZSO Nr 1 STO” – https://zso1sto.weebly.com
– na Facebook-u „Erasmus+ w Ursynowskiej Jedynce”.

                                                                                                     Grupa Erasmus+

FEEL – Future Empowered European LeadersProjekt Erasmus+ Współpracy Szkół realizujemy w latach 2020 – 2022. Pracują w nim chętni uczniowie naszego liceum i klas 6-8.
Zaplanowane są zadania do wykonania w domu, na lekcjach różnych przedmiotów i w czasie zajęć dodatkowych.
Do zespołu nauczycieli uczestniczących w tym projekcie należy 9 osób.
Przewidziana jest praca online w ramach ściśle związanego z Erasmusem+ projektu eTwinning.
Koordynujemy prace szkół z: Malty (Birkirkara), Portugalii (Braganca), Hiszpanii (Madryt), Finlandii (Bennas) i Francji (Mortagne du Nord).
Od jesieni 2021 roku zorganizujemy spotkania we wszystkich krajach partnerskich.

Ogólny plan projektu
1/ Poznawanie przeszłości. Badanie dziedzictwa historycznego. Zrozumienie różnorodności Europy.
2/ Obserwacja teraźniejszości Europy na tle jej przeszłości. Budowanie modelu Europejczyka znającego przeszłość, jej konsekwencje w teraźniejszości i odpowiedzialnego za przyszłość naszego kontynentu.
3/ Wyodrębnienie priorytetów, którymi powinni się zająć młodzi ludzie, aby Europa była dobrym miejscem do życia. Poszukiwanie rozwiązań wybranych problemów.
4/ Ustalenie wspólnych rozwiązań prowadzących do rozwoju Europy oraz przedstawienie ich w Brukseli w wybranej instytucji UE.

 Regulamin udziału w projekcie Erasmus+ - plik do pobrania 

SPOTKANIA PROJEKTOWE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Wirtualne spotkania

Organizowane przez naszą szkołę:

- szkolenie dla nauczycieli – grudzień 2020

- działania uczniów  26-28 kwietnia 2021

Organizowane przez fińską szkołę:

- dla uczniów 7, 10-11 maja 2021

Spotkanie nauczycieli w Warszawie 16-18 listopada 2021 – szkolenie dotyczące zastosowania debat w edukacji.

https://youtu.be/OvIc_HSu8JE

Spotkanie w Finlandii (Bennas) 14-18 marca 2022

Spotkanie w Hiszpanii (Madryt) 1-7 kwietnia 2022

https://youtu.be/z6Vxa8vXOA8

https://youtu.be/VtWSDkTWq9U

https://youtu.be/sf5yS9EZzSI