Opłaty - Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Opłaty

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Opłaty w roku szkolnym 2022/2023:

 

Czesne w roku szkolnym 20222/2023 dla uczniów rozpoczynających naukę w liceum od 1 września 2022 r. wynosi 1460 zł, płatne przez 12 miesięcy.

Czesne dla uczniów kontynuujących naukę wynosi 1485 zł, płatne przez 11 miesięcy.

Opłata wpisowa wynosi 2000 zł. W przypadku rezygnacji opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

 

Wysokość czesnego może podlegać waloryzacji raz w roku o wskaźnik inflacji w danym roku.

Organ prowadzący do dnia 31 maja każdego roku podejmuje decyzję o wysokości czesnego na przyszły rok szkolny.

 

Dane do przelewu:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO,
02-777 Warszawa, ul. Polinezyjska 10a
Numer konta: 68 1020 1169 0000 8402 0287 6845

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Adres: ul. Polinezyjska 10 A, Dzielnica Ursynów, 02-777 Warszawa
Kontakt: +48 (22) 649 12 00; +48 798 845 768 sekretariatlo@zsosto.pl
Godziny pracy sekretariatu: 7:00-15:00