Opłaty - Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Opłaty

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

 Czesne w pierwszym, drugim i trzecim roku nauki płatne jest przez 11 miesięcy do 5 dnia każdego miesiąca.

W ostatnim roku kształcenia czesne rozłożone jest na 9 miesięcznych rat płatnych od września do maja.

 
Wysokość czesnego może podlegać waloryzacji raz w roku o wskaźnik inflacji w danym roku. Organ prowadzący do dnia 31 maja 2022 r. podejmie decyzję o wysokości czesnego na rok szkolny 2022/2023.

 Opłata wpisowa wynosi 1500 zł. W przypadku rezygnacji opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Dane do przelewu:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO,
02-777 Warszawa, ul. Polinezyjska 10a
Numer konta: 68 1020 1169 0000 8402 0287 6845

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Adres: ul. Polinezyjska 10 A, Dzielnica Ursynów, 02-777 Warszawa
Kontakt: +48 (22) 649 12 00; +48 798 845 768 sekretariatlo@zsosto.pl
Godziny pracy sekretariatu: 8:00-16:00