Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych - Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Aktualności

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych 2020/21 (LO 3-letnie i 4-letnie)


Warunki przyjęcia:  80% lub więcej z egzaminu ósmoklasisty, średnia ocen min. 4,75, co najmniej bardzo dobre zachowanie + rozmowa rekrutacyjna (istnieje możliwość umówienia rozmowy online)

Jeśli uczeń nie spełnia powyższych kryteriów, musi napisać egzamin rekrutacyjny z przedmiotu, z którego nie uzyskał 80%. 


Więcej informacji pod numerem telefonu 798 845 768

Zobacz inne artykuły

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Adres: ul. Polinezyjska 10 A, Dzielnica Ursynów, 02-777 Warszawa
Kontakt: +48 (22) 649 12 00; +48 798 845 768 sekretariatlo@zsosto.pl
Godziny pracy sekretariatu: 7:00-15:00