„FEEL - Future Empowered European Leaders” – nowy grant Erasmus+ - Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Aktualności

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Rozpoczynamy kolejny, już szósty, unijny program współpracy, w którym razem z nami wezmą udział uczniowie i nauczyciele sześciu szkół europejskich. Mamy szczegółowo zaplanowane działania i spotkania grup partnerskich. Będziemy rozwijać umiejętność współpracy, dyskusji, dochodzenia do konsensusu - budować postawę odpowiedzialnego Europejczyka.

Zaczniemy od refleksji obejmujących działania i decyzje podejmowane w przeszłości i ich skutki dla współczesności Europy. Potem przeanalizujemy takie problemy jak: ochronę środowiska, zmiany klimatu, zdrową żywność, sytuację na rynku pracy, równość wobec prawa, tolerancję, znaczenie sztucznej inteligencji itp. Zgromadzimy sugestie rozwiązań, które pomogłyby uczynić Europę zdrowym i szczęśliwym miejscem do życia. Pomysły przedyskutujemy w formule debat oksfordzkich. Wprowadzimy tę nowatorską metodę edukacyjną do codziennej praktyki wszystkich szkół partnerskich. Uczy ona krytycznego myślenia, konstruowania wypowiedzi, budowania linii przekonywania do swoich racji i słuchania innych. Debaty toczone po angielsku to dodatkowo skuteczny sposób na zwiększenie kompetencji posługiwania się tym językiem, wzbogacenie słownictwa i ćwiczenie wypowiadania się na ważne tematy.

Nasza praca projektowa zaplanowana jest na dwa lata szkolne: 2020/2021 i 2021/ 2022, współpracować będą szkoły z Malty, Portugalii, Hiszpanii, Finlandii i Francji. Nasza szkoła będzie koordynowała pracę tej międzynarodowej grupy. Rozszerzymy zestaw stosowanych metod nauczania, poznamy szkoły w innych krajach. Nasze doświadczenia będą dokumentowane, a wyniki współpracy zaprezentujemy w wybranej instytucji UE.

Zobacz inne artykuły

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Adres: ul. Polinezyjska 10 A, Dzielnica Ursynów, 02-777 Warszawa
Kontakt: +48 (22) 649 12 00; +48 798 845 768 sekretariatlo@zsosto.pl
Godziny pracy sekretariatu: 7:00-15:00