Koła zainteresowań - Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Koła zainteresowań

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

 

Koło muzyczne Tomasz Obłój piątek 16:00-17:30
Koło debatanckie Ignacy Szczeniowski terminy ustalane na bieżąco

 

DEBATY OKSFORDZKIE

Podstawowe informacje

Od momentu reaktywacji naszego liceum w szkole funkcjonuje kółko debatanckie. Zaangażowani w nie uczniowie uczą się logicznego myślenia, formułowania argumentów, publicznego przemawiania oraz skutecznego przekonywania rozmówców do swych racji, a także współpracy w grupie i patrzenia na złożone problemy z różnych punktów widzenia. Oprócz aktywności w kole uczniowie z sukcesami reprezentują szkołę w różnorodnych konkursach – m.in. Warszawskiej Lidze Debatanckiej czy Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich. Ponadto nasze tradycje debatanckie wdrażamy także w inne elementy życia szkoły – organizujemy międzynarodowe debaty w ramach projektu Erasmus+ oraz debaty okolicznościowe, np. z okazji Dnia Patrona czy Święta Niepodległości . Opiekunem koła jest p. Ignacy Szczeniowski, a spotkania odbywają się w dogodnych, wcześniej ustalonych przez uczniów terminach w formule in person oraz online.

Czym są debaty oksfordzkie

Debatą oksfordzką nazywamy formalny rodzaj dyskusji pomiędzy dwoma drużynami liczącymi po cztery osoby. Prowadzona jest ona nad podaną z wyprzedzeniem tezą, a poszczególne drużyny starają się w trakcie debaty ją potwierdzić (propozycja) lub obalić (opozycja). Co ważne, dopiero na chwilę przed starciem ogłaszane jest, która drużyna będzie propozycją, a która opozycją. Oznacza to, że debatanci w swoich przygotowaniach rozważają tezę z dwóch stron oraz mogą być postawieni w sytuacji, w której będą argumentować przeciwnie do własnych przekonań.

W trakcie debaty członkowie drużyn są podzieleni na role – od mówcy pierwszego do czwartego. Debatanci poszczególnych zespołów przemawiają naprzemiennie po sobie. Rolą pierwszego mówcy jest definicja pojęć użytych w tezie oraz rozpoczęcie argumentacji, rolą drugiego mówcy – prezentacja argumentacji, rolą trzeciego – kontrargumentacja wobec stanowiska przeciwnej drużyny, a rolą czwartego – podsumowanie debaty. Oprócz tego podczas debaty możliwe jest zadawanie pytań przeciwnej drużynie, prezentowanie informacji lub wygłoszenie krótkiej mowy kontrargumentacyjnej, tzw. „ad vocem”.

Co istotne, w debacie obowiązują ścisłe zasady oceniania mów i wyłaniania zwycięzcy – ewaluacji podlegają nie chwyty erystyczne czy umiejętność zagrania na emocjach, lecz zdolność logicznej i ścisłej argumentacji. Ponadto bezwzględnie zakazane są wszelkie argumentacje „ad personam”, czyli odnoszące się nie do wygłoszonych racji, ale do cech mówiącej osoby. Debaty oksfordzkie dzięki takim regułom pomagają w kształceniu wysokiej kultury argumentacyjnej oraz przekładają się na bardziej racjonalny i rzeczowy dyskurs publiczny.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Adres: ul. Polinezyjska 10 A, Dzielnica Ursynów, 02-777 Warszawa
Kontakt: +48 (22) 649 12 00; +48 798 845 768 sekretariatlo@zsosto.pl
Godziny pracy sekretariatu: 7:00-15:00