Doradztwo zawodowe - Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Doradztwo zawodowe

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

          Wybór zawodu to ważna decyzja, od której zależy jakość naszego życia. Dziś tą decyzję podejmuje się znacznie wcześniej niż nam się wydaje. Profilowanie zaczyna się już w szkołach podstawowych oraz na poziomie pierwszych klas liceum i odbywa się poprzez wybór rozszerzeń przedmiotowych. Bez odpowiedniego wsparcia, prowadzenia i budowania samoświadomości u młodych ludzi, po prostu nie sposób podjąć takie decyzje rzetelnie, szczególnie w tak szybko zmieniającym się świecie.

           W ramach programu doradztwa zawodowego młodzież jest uczona rozwijania samoświadomości, otrzymuje aktualne informacje na temat rynku pracy i zawodów przyszłości oraz dostaje narzędzia potrzebne w procesie podejmowania decyzji. Dzięki temu inwestycja w naukę jest świadoma, budowane jest poczucie sensu i motywacji życiowej oraz odpowiedzialności i wpływu na własną przyszłość. Celem programu jest świadomie planowanie edukacji i kariery naszych uczniów.

 

 

PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

  1. Wstęp i założenia ogólne programu

 

Program doradztwa zawodowego realizowany w szkole ma charakter wykładowo-warsztatowy. Jego celem jest przygotowanie uczniów klas 7, 8 i 1 SLO do świadomego wyboru rozszerzeń przedmiotowych będących pierwszym krokiem na drodze profilowania zawodowego oraz do świadomego planowania edukacji i kariery

Celem pośrednim jest inspiracja, odkrywanie motywacji oraz budowanie odpowiedzialności za planowanie edukacji i kariery.

Program jest realizowany w formule:

-  10 godzin lekcyjnych dla każdej z klas 7 i 8, co odbywa się w ramach 2-3 spotkań.

- 1 godziny lekcyjnej doradztwa zawodowego w tygodniu dla klas 1 SLO.

 Przedmiot nie podlega ocenom ani zaliczeniu. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

 

Wszystkie aktywności realizują postulaty zgodne z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019r, kiedy to wyodrębniono treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, sposób realizacji doradztwa zawodowego, jak i zadania szkolnego doradcy zawodowego.

 

Program porusza następujące zagadnienia (bloki kursu):

A/ Poznanie zasobów – poznanie siebie, mocnych stron i predyspozycji, wartości, rozwój samoświadomości.

B/ Świat zawodów / rynek pracy - orientacja na rynku pracy, poznawanie zawodów i kompetencji potrzebnych do ich wykonywania, wyzwania rynku pracy.

C/ Rynek edukacji i uczenie się przez całe życie – kompetencje przyszłości, korzyści ze świadomego uczenia się, edukacja wyższa.

D/ Planowanie rozwoju i podejmowanie decyzji - określanie celów, planowanie ich realizacji i podejmowanie świadomych decyzji.

Program jest realizowany z wykorzystaniem multimediów, ćwiczeń interaktywnych.

Praca odbywa się w ramach klas. Miejscem prowadzenia warsztatów jest sala klasowa ze standardowym wyposażeniem. Inne pomoce zapewnia prowadzący przedmiot.

 

  1. Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego dla klas 7-8

 

Lp.

Tematyka działań

Metody i formy realizacji z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach/organizacja spotkań z rodzicami

Zakres godzin lekcyjnych

Osoby odpowiedzialne za realizacje działań

Uwagi

1.

Poznanie zasobów

Praca warsztatowa w klasie z wykorzystaniem testów kompetencji.

3 jednostki lekcyjne

Sylwia Korycka-Fortuna

 

2.

Świat zawodów / rynek pracy

Formuła interaktywnego wykładu połączona z dyskusją, wykorzystanie multimediów i zasobów internetu.

2 jednostki lekcyjne

Sylwia Korycka-Fortuna

 

3.

Rynek edukacji i uczenie się przez całe życie

Formuła interaktywnego wykładu połączona z dyskusją, wykorzystanie multimediów.

2 jednostka lekcyjna

Sylwia Korycka-Fortuna

 

4.

Planowanie rozwoju i podejmowanie decyzji

Praca warsztatowa w klasie, przygotowanie indywidualnego planu działania, sposoby radzenia sobie ze stresem, motywacja.

3 jednostki lekcyjne

Sylwia Korycka-Fortuna

 

 

  1. Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego dla klas 1 SLO

 

Lp.

Tematyka działań

Metody i formy realizacji z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach/organizacja spotkań z rodzicami

Zakres godzin lekcyjnych

Osoby odpowiedzialne za realizacje działań

Uwagi

1.

Poznanie zasobów

Praca warsztatowa w klasie z wykorzystaniem testów kompetencji.

8-10 jednostek lekcyjnych

Sylwia Korycka-Fortuna

 

2.

Świat zawodów / rynek pracy

Formuła interaktywnego wykładu połączona z dyskusją, wykorzystanie multimediów i zasobów internetu.

10-12 jednostek lekcyjnych

Sylwia Korycka-Fortuna

 

3.

Rynek edukacji i uczenie się przez całe życie

Formuła interaktywnego wykładu połączona z dyskusją, wykorzystanie multimediów.

5-7 jednostek lekcyjnych

Sylwia Korycka-Fortuna

 

4.

Planowanie rozwoju i podejmowanie decyzji

Praca warsztatowa w klasie, przygotowanie indywidualnego planu działania, sposoby radzenia sobie ze stresem, motywacja.

6-8 jednostek lekcyjnych

Sylwia Korycka-Fortuna

 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Adres: ul. Polinezyjska 10 A, Dzielnica Ursynów, 02-777 Warszawa
Kontakt: +48 (22) 649 12 00; +48 798 845 768 sekretariatlo@zsosto.pl
Godziny pracy sekretariatu: 7:00-15:00