O szkole - Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

O szkole

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO – najstarszej i pierwszej społecznej placówki oświatowej w Warszawie.


W 30 letniej historii tej placówki, Zespół Szkół prowadził już Liceum (w latach 1992-2003), które w odpowiedzi na reformę szkolnictwa i potrzeby absolwentów zostało przekształcone w Gimnazjum. Dziś sytuacja jest odwrotna – w miejsce Gimnazjum od roku szkolnego 2019/2020 uruchamiamy klasy licealne: dwie liceum czteroletniego i dwie trzyletniego.

Mimo zmian w systemie edukacji, my od 30 lat cieszymy się stałym i bardzo wysokim poziomem nauczania.

Nasi absolwenci aplikują z sukcesem do najlepszych szkół i uczelni w Warszawie.

Mamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, kameralne klasy uczące się w systemie jednozmianowym, indywidualne podejście do każdego z uczniów i świeżo wyremontowany budynek w dogodnej lokalizacji. Żaden uczeń nie jest dla nas anonimowy, wspieramy indywidualny rozwój, monitorujemy postępy, zachęcamy do „sięgania wyżej” tam, gdzie widzimy potencjał. Zapewniamy wszechstronny, harmonijny rozwój uczniów w przyjaznej atmosferze, kulturze nowoczesnych wartości i budowaniu kompetencji przyszłości.

Wszystkie oddziały Liceum będą realizowały w klasie pierwszej program ogólny i przedmioty na poziomie podstawowym (z wyjątkiem rozszerzonego języka angielskiego). Uczniowie dopiero wiosną dokonają wyboru kierunku i profilu klasy, w której będą kontynuować naukę. Nie zostawiamy uczniów z tym wyborem samym sobie. Zły wybór oznacza zazwyczaj dodatkowe koszty korepetycji, koszty emocjonalne, ryzyko niedostania się do kolejnej szkoły, wydłużenia edukacji potrzebnej do podjęcia pracy i niepotrzebny stres. Wierzymy, że profilowanie kierunkowe jest pierwszą ważna decyzją dla uczniów, mająca realny wpływ na jakość ich przyszłego życia.

Roczny program Doradztwa Zawodowo-Edukacyjnego przygotowuje uczniów do świadomych i rzetelnych wyborów dostosowanych do wymogów rynku pracy. Program oparty o rozwijanie świadomości siebie, diagnozę potencjału, budowanie motywacji życiowej kończy się indywidualnym planem działania dla każdego z uczniów.

Zajęcia z Filozofii, dzięki którym uczniowie nabędą umiejętności krytycznego myślenia, podstaw logiki i argumentacji, działania ku wartościom, obycia z źródłami kultury europejskiej, kultury dyskusji i podstaw retoryki – przygotuje naszych uczniów by w sposób otwarty i świadomy mogli podejmować decyzje i uczestniczyć w życiu społecznym.

Umożliwiamy zdobycie wiedzy do uzyskania świadectwa dojrzałości i umiejętności niezbędnych w życiu. Uczymy wrażliwości społecznej, emocjonalnej, rozwijamy samoświadomość, umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów bez przemocy, współdziałania zespołowego, komunikacji międzyludzkiej oraz osobistego przywództwa

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Adres: ul. Polinezyjska 10 A, Dzielnica Ursynów, 02-777 Warszawa
Kontakt: +48 (22) 649 12 00; +48 798 845 768 sekretariatlo@zsosto.pl
Godziny pracy sekretariatu: 7:00-15:00