Plan nauczania - Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Plan nauczania

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Plan nauczania w  Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im Jana Nowaka Jeziorańskiego STO w Warszawie
Rok szkolny 2019/2020

 

Klasa I
Liceum czteroletnie

Klasa I
Liceum trzyletnie

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

podstawa

rozszerzenie

podstawa

rozszerzenie

1

Język polski

4

1

4

1

2

Język angielski

0

5

0

5

3

Język obcy II

3

0

3

0

4

Filozofia

1

0

1

0

5

Plastyka

1

0

0

0

6

WOK

0

0

1

0

7

Historia

2

0

2

0

8

WOS

1

0

1

0

9

Przedsiębiorczość

0

0

2

0

9

Geografia

1

0

1

0

10

Biologia

1

0

1

0

11

Chemia

1

0

1

0

12

Fizyka

1

0

1

0

13

Matematyka

4

1

4

1

14

Informatyka

1

0

1

0

15

Wychowanie fizyczne

4

0

4

0

16

EDB

0

0

0

0

17

Godzina wychowawcza

1

0

1

0

18

Doradztwo zawodowe

1

0

1

0

 

Razem obowiązkowe

27

7

29

7

19

Religia/ etyka

1

 

1

 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Adres: ul. Polinezyjska 10 A, Dzielnica Ursynów, 02-777 Warszawa
Kontakt: +48 (22) 649 12 00; +48 798 845 768 sekretariatlo@zsosto.pl
Godziny pracy sekretariatu: 8:00-16:00