Plan nauczania - Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Plan Nauczania

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Plan nauczania w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego STO w Warszawie
Rok szkolny 2020/2021

 

Klasa I

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

podstawa

rozszerzenie

1

Język polski

4

1

2

Język angielski

0

5

3

Język obcy II

3

0

4

Filozofia

1

0

5

Historia

2

0

6

WOS

1

0

7

Geografia

1

0

8

Biologia

1

0

9

Chemia

1

0

10

Fizyka

1

0

11

Matematyka

4

1

12

Informatyka

1

0

13

Wychowanie fizyczne

3

0

14

EDB

0 *

0

15

Godzina wychowawcza

1

0

16

Doradztwo zawodowe

1

0

 

Razem obowiązkowe

25

7

17

Religia/ etyka

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Program EDB realizowany jest w trakcie tygodniowego wyjazdu

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Adres: ul. Polinezyjska 10 A, Dzielnica Ursynów, 02-777 Warszawa
Kontakt: +48 (22) 649 12 00; +48 798 845 768 sekretariatlo@zsosto.pl
Godziny pracy sekretariatu: 8:00-16:00